Brunos » Specials » Emotionele ontwikkeling

De emotionele ontwikkeling

Een goede emotionele ontwikkeling is belangrijk om zo stabiel mogelijk door het leven te gaan. Bij een emotionele blokkade zal dit ons gedrag en denkpatronen negatief beïnvloeden. In ergere gevallen kan het zelfs veroorzaken dat we labiel gedrag gaan vertonen.

Emoties ervaren

Je emoties dienen op een zo goed mogelijke manier beleefd te worden. Dit gebeurt door middel van het limbisch systeem in onze hersenen. Wanneer dit niet of onvoldoende gebeurt wil dit zeggen dat je met een emotionele stoornis zit. Het ervaren van een extreme vorm van angst is hiervan een voorbeeld. Een blokkade in de emotionele ontwikkeling kan er ook voor zorgen dat dit tot uiting komt in het vertonen van labiel gedrag: het verkeerd reageren op de cyclus van het bevredigen van behoeftes, de hiermee gepaard gaande gevoelens en dit dus slecht omzetten in de praktijk. Dit noemt men ook wel mal-adaptief gedrag stellen. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van een alcohol- drugs of eetverslaving. De term 'craving' is een allesomvattend woord voor het ervaren van een onweerstaanbaar verlangen om een behoefte te bevredigen.

Factoren die de emotionele ontwikkeling beïnvloeden

Belangrijke factoren die de emotionele ontwikkeling beïnvloeden zijn: de opvoeding (als iemand onvoldoende warmte, affectie en een veilige omgeving heeft gekend kan dit op vroegtijdige leeftijd al zorgen voor het ontwikkeling van latere emotionele stoornissen) trauma's, leven in armoede, gezondheidsproblemen, aandoeningen, stoornissen en de algehele sociale leefomgeving. Ook de maatschappelijke druk en het gevoel te hebben constant te moeten presteren kan er ook voor zorgen dat we emotionele stoornissen ontwikkelen.
Angst: vluchten, vechten of verstijven

Angst: vluchten, vechten of verstijven

Het ervaren van angst activeert een overlevingsmechanisme in ons lichaam. Men probeert deze angst te vermijden door te vluchten of ze juist aan te pakken door er tegen te vechten. In ergere gevallen k…
Basisemoties beleven en beinvloedende factoren

Basisemoties beleven en beinvloedende factoren

Het beleven van basisemoties zegt veel over onze emotionele gesteldheid. Wanneer je deze op een positieve manier ervaart zal je veel gelukkiger door het leven gaan. Een emotionele blokkade echter, zal…
Craving: verlangen, begeerte, hunkering en drang

Craving: verlangen, begeerte, hunkering en drang

Craving kan letterlijk vertaald worden naar 'verlangen', 'begeerte' of 'hunkering naar iets'. Hierbij is er sprake van dwanggedachten en een drang om een verlangen te bevredigen. Een craving die uit d…
Emotionele ontwikkeling en het ontstaan van labiel gedrag

Emotionele ontwikkeling en het ontstaan van labiel gedrag

Labiel gedrag komt voort uit het onvoldoende en verkeerd verwerken van emoties. Het is de uiting van een onderliggend probleem en kan ernstige vormen aannemen. Hieruit kan mal-adaptief' gedrag ontstaa…
Prestatiedruk van de maatschappij

Prestatiedruk van de maatschappij

De prestatiedruk van de maatschappij is enorm geworden en in vele gevallen verantwoordelijk voor een ontspoord stabiel leven. Jongeren die hun leven gaan moeten beginnen vormgeven tijdens de pubertijd…
Gepubliceerd door Brunos op 02-03-2015, laatst gewijzigd op 18-12-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://wetenschap.infonu.nl/anatomie/68355-anatomie-hersenen-limbische-systeem.html