Brunos » Mens en Samenleving
Artikelen 1 - 10 van 63 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Angst: vluchten, vechten of verstijven

Angst: vluchten, vechten of verstijven

Het ervaren van angst activeert een overlevingsmechanisme in ons lichaam. Men probeert deze angst te vermijden door te vluchten of ze juist aan te pakken door er tegen te vechten. In ergere gevallen k… Diversen, 22-02-2015
Angstaanvallen: symptomen, oorzaken en behandeling

Angstaanvallen: symptomen, oorzaken en behandeling

Een angstaanval kan omschreven worden als het plotseling opkomen van een benauwd gevoel, dit al dan niet in combinatie met zweten, trillen, warme of koude opwellingen, hyperventilatie, kortademigheid,… Psychologie, 14-12-2016
Arbeidsmarkt betreden: laat je niet afschrikken!

Arbeidsmarkt betreden: laat je niet afschrikken!

Wanneer we de arbeidsmarkt gaan betreden kan het zijn dat we een zekere angst ervaren. Nieuwe onbekende situaties schrikken vaak af en we moeten deze zien te trotseren. Zelfvertrouwen dat je je baan g… Carriere, 26-12-2013
Arbeidsongeschiktheid in België

Arbeidsongeschiktheid in België

Een arts bepaalt op basis van een officiële schaal hoeveel procent iemand arbeidsongeschikt is. Wie voor meer dan 2/3e arbeidsongeschikt wordt erkend is volledig arbeidsongeschikt. Wie als arbeider of… Regelingen, 10-12-2020
Basisemoties beleven en beinvloedende factoren

Basisemoties beleven en beinvloedende factoren

Het beleven van basisemoties zegt veel over onze emotionele gesteldheid. Wanneer je deze op een positieve manier ervaart zal je veel gelukkiger door het leven gaan. Een emotionele blokkade echter, zal… Pedagogiek, 26-02-2015
Behoeftebevrediging op korte termijn: hedonisme

Behoeftebevrediging op korte termijn: hedonisme

Het streven naar genot of lust op korte termijn wordt ook wel 'directe behoeftebevrediging' genoemd. Iedereen maakt zich hier weleens schuldig aan, maar problematisch wordt deze 'levensstijl' als het… Psychologie, 27-10-2017
Belga: Belgisch nationaal nieuwsagentschap

Belga: Belgisch nationaal nieuwsagentschap

Belga is het belangrijkste nationale nieuwsagentschap van België. Iedere belangrijke redactie in België is aangesloten bij dit agentschap. Personen die een belangrijke invloed hebben gehad bij de opri… Communicatie, 25-06-2011
De kenmerken en het belang van een sociaal netwerk

De kenmerken en het belang van een sociaal netwerk

Het hebben van een sociaal netwerk is belangrijk om je sociale identiteit te ontwikkelen. Een sociaal netwerk kan omschreven worden als een groep van mensen waarmee één persoon duurzame banden onderho… Sociaal, 26-02-2016
De Lorenzcurve en de Gini-coëfficiënt (Corrado Gini)

De Lorenzcurve en de Gini-coëfficiënt (Corrado Gini)

De Gini-coëfficiënt is ontwikkeld door de Italiaan Corrado Gini in 1912. Deze coëfficiënt werd uitgevonden om de mate van ongelijkheid te bestuderen van de inkomensverdeling onder de bevolking. De waa… Sociaal, 02-02-2015
De mystery shopper en mystery caller: wat onderzoeken ze?

De mystery shopper en mystery caller: wat onderzoeken ze?

Een mystery shopper is iemand die voor een occasionele opdracht wordt ingehuurd om op onderzoek te gaan naar hoe een verkoper een product aanprijst aan een klant en welke service daarbij geboden wordt… Sociaal, 31-03-2015