Brunos » Mens en Samenleving
Brunos: Informatie van A tot Z
Artikelen 1 - 10 van 63 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

Angst: vecht-, vluchtreactie of verstijving

Angst: vecht-, vluchtreactie of verstijving

Het ervaren van angst activeert een overlevingsmechanisme in ons lichaam. Men probeert deze angst te vermijden door te vluchten of ze juist aan te pakken door er tegen te vechten. In ergere gevallen k… Diversen, Emotionele ontwikkeling, 22-02-2015
Angstaanvallen: oorzaken en behandeling

Angstaanvallen: oorzaken en behandeling

Veel mensen die met hun eerste grote angstaanval geconfronteerd worden belanden op de spoed. Ook al is angst op zich niet gevaarlijk, toch geeft je lichaam bij herhaaldelijke angstaanvallen zonder aan… Psychologie, 14-12-2016
Arbeidsmarkt betreden: laat je niet afschrikken!

Arbeidsmarkt betreden: laat je niet afschrikken!

Wanneer we de arbeidsmarkt gaan betreden kan het zijn dat we een zekere angst ervaren. Nieuwe onbekende situaties schrikken vaak af en we moeten deze zien te trotseren. Zelfvertrouwen dat je je job go… Carriere, 26-12-2013
Basisemoties: beleving en gedragsbeïnvloeding

Basisemoties: beleving en gedragsbeïnvloeding

Het beleven van basisemoties zegt veel over onze emotionele gesteldheid. Wanneer je deze op een positieve manier ervaart zal je veel gelukkiger door het leven gaan. Een emotionele blokkade echter, zal… Pedagogiek, Emotionele ontwikkeling, 26-02-2015
Behoeftebevrediging op korte termijn: hedonisme

Behoeftebevrediging op korte termijn: hedonisme

Het streven naar genot of lust op korte termijn wordt ook wel 'directe behoeftebevrediging' genoemd. Iedereen maakt zich hier weleens schuldig aan, maar problematisch wordt deze 'levensstijl' als het… Psychologie, 27-10-2017

Belga: Belgisch nationaal nieuwsagentschap

Belga is het belangrijkste nationale nieuwsagentschap van België. Iedere belangrijke redactie in België is aangesloten bij dit agentschap. Personen die een belangrijke invloed hebben gehad bij de opri… Communicatie, Journalistiek, 25-06-2011

De mystery shopper en mystery caller: wat onderzoeken ze?

Een mystery shopper is iemand die voor een occasionele opdracht wordt ingehuurd om op onderzoek te gaan naar hoe een verkoper een product aanprijst aan een klant en welke service daarbij geboden wordt… Sociaal, 31-03-2015
De snob: hoogmoed op basis van afkomst en rijkdom

De snob: hoogmoed op basis van afkomst en rijkdom

Als we de Oxford University Press volgen staat de snob voor iemand die 'te veel waarde hecht aan rijkdom en sociale positie en hierdoor de lagere klasse minacht'. De term snob werd voor het eerst gebr… Sociaal, 01-01-2014
Deïndividuatie: opgaan in de menigte

Deïndividuatie: opgaan in de menigte

Deïndividuatie: 'het opgaan in de menigte' kent vele toepassingen in de maatschappij. Het is een proces waarbij we onze individuele identiteit verliezen door de schijnbare anonimiteit waarin we vertoe… Sociaal cultureel, 13-08-2011
Doemdenken: de toekomst slecht inzien

Doemdenken: de toekomst slecht inzien

Doemdenken is het hebben van sombere gedachten over de toekomst. Negativisme, fatalisme en pessimisme kleuren hierbij de gedachtestroom. De doemdenker legt zichzelf hiermee extra mentale druk op en gr… Psychologie, 17-07-2015
Schrijf mee!