Brunos » Educatie en School
Artikelen 1 - 5 van 5 in de rubriek Educatie en School

Educatie en School

Aard van een statistisch verband weergeven in een tabel

Aard van een statistisch verband weergeven in een tabel

De aard of richting van een statistisch verband kunnen we weergeven door middel van een kruistabel of een gemiddelde tabel. Een kruistabel wordt gebruikt om het verband tussen categorale (nominale en… Methodiek, 15-06-2011
Binomiale verdeling

Binomiale verdeling

De binomiale verdeling is de verdeling van de kans op een aantal successen (k), berekend aan de hand van onafhankelijke experimenten (n), gegeven een zekere kans hierop (p). De binomiale verdeling kan… Methodiek, 28-05-2011
Bivariate en multivariate analyse in de statistiek

Bivariate en multivariate analyse in de statistiek

Om het verband tussen 2 of meerdere variabelen te bepalen, gebruikt men in de statistiek de bivariate en multivariate analyse. Op basis van significantietoetsing probeert men dan te testen of dit verb… Methodiek, 13-06-2011
Hypergeometrische verdeling: trekkingen zonder teruglegging

Hypergeometrische verdeling: trekkingen zonder teruglegging

De hypergeometrische verdeling is een discrete kansverdeling, waarbij men bij aselecte trekkingen uit de populatie N, met M successen, de kans op m successen gaat berekenen via een steekproef n. Belan… Methodiek, 29-05-2011
Inferentie: zuiverheid, vertekening en variabiliteit

Inferentie: zuiverheid, vertekening en variabiliteit

Op basis van steekproefgegevens uitspraak doen over de populatie, is de betekenis van inferentie bij statistiek. Waarom we op basis van steekproefgegevens uitspraak mogen doen over de populatie wordt… Methodiek, 09-06-2011