Brunos » Nieuwe artikelen
Brunos: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Brunos

Rationeel redeneren en irrationaliteit

Rationeel redeneren en irrationaliteit

Rationeel redeneren is een manier van denken waarbij niet enkel het nadenken over iets op de voorgrond staat, maar ook de effecten van het denkproces: de gewenste en ongewenste gevolgen die een beslis… Mens en Samenleving / Psychologie, 31-10-2017
Stoplichtmethode: zelfcontrole en grenzen stellen

Stoplichtmethode: zelfcontrole en grenzen stellen

De stoplichtmethode is een vaak gebruikte methode om de zelfcontrole te vergroten. Met oranje kan je bijvoorbeeld aanduiden dat er iets ingrijpends is gebeurd. Zo voorkom je dat je de grens overschrij… Mens en Samenleving / Psychologie, 31-10-2017
Behoeftebevrediging op korte termijn: hedonisme

Behoeftebevrediging op korte termijn: hedonisme

Het streven naar genot of lust op korte termijn wordt ook wel 'directe behoeftebevrediging' genoemd. Iedereen maakt zich hier weleens schuldig aan, maar problematisch wordt deze 'levensstijl' als het… Mens en Samenleving / Psychologie, 27-10-2017
Piekeren: amygdala, hippocampus en prefrontale cortex

Piekeren: amygdala, hippocampus en prefrontale cortex

Wanneer iemand veel piekert wil dit zeggen dat er een verstoorde hersenactiviteit plaatsvindt. Er is aangeleerd om bij een nieuwe gebeurtenis of gedachte hierover te blijven nadenken op een negatieve… Mens en Samenleving / Psychologie, 23-02-2017
Neurolinguïstisch programmeren: grondleggers en modellen

Neurolinguïstisch programmeren: grondleggers en modellen

Neurolinguïstisch programmeren is een pseudowetenschap gebaseerd op uitgangspunten van 'succesvolle' mensen, gespecialiseerd in hun vakdomein. Via verschillende modellen met uitgangspunten tracht men… Mens en Samenleving / Communicatie, 28-12-2016
Hervalpreventie na psychische decompensatie

Hervalpreventie na psychische decompensatie

Na een periode van psychische decompensatie en tijdens het verwerkingsproces, zeker wanneer er een toevlucht is gezocht in drugs om klachten te onderdrukken kunnen er veel moeilijke momenten opduiken.… Mens en Samenleving / Psychologie, 20-12-2016
Psychische decompensatie: uit balans zijn

Psychische decompensatie: uit balans zijn

Bij psychische decompensatie is een mens niet meer in staat om 'normaal' te kunnen functioneren. Dit komt doordat de draaglast waaraan een persoon onderhevig is, buiten proportie is toegenomen ten opz… Mens en Samenleving / Psychologie, 19-12-2016
Angstaanvallen: oorzaken en behandeling

Angstaanvallen: oorzaken en behandeling

Veel mensen die met hun eerste grote angstaanval geconfronteerd worden belanden op de spoed. Ook al is angst op zich niet gevaarlijk, toch geeft je lichaam bij herhaaldelijke angstaanvallen zonder aan… Mens en Samenleving / Psychologie, 14-12-2016
Het belang van een sociaal netwerk

Het belang van een sociaal netwerk

Het hebben van een sociaal netwerk is belangrijk om je sociale identiteit te ontwikkelen. Een sociaal netwerk kan omschreven worden als een groep van mensen waarmee één persoon duurzame banden onderho… Mens en Samenleving / Sociaal, 26-02-2016
Gehoor en de gehoorstoornissen

Gehoor en de gehoorstoornissen

Er kunnen drie verschillende soorten gehoorstoornissen onderscheiden worden, namelijk een stoornis in de geleiding, een perceptiestoornis en een gemengde stoornis. Deze gehoorstoornissen kunnen een er… Mens en Gezondheid / Aandoeningen, 03-12-2015
Schrijf mee!